Dự án bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa giữa Sài Gòn do nhóm nghiên cứu của Công ty Truyền thông Hợp Điểm phối hợp với Tuổi Trẻ thực hiện

  HOME      |       MỤC TIÊU      |       NỘI DUNG       |      THỂ HIỆN       |      THAM KHẢO       |       HOẠT ĐỘNG        |          CONTACT 

NỘI DUNG TRƯNG BÀY & HOẠT ĐỘNG SỰ KIỆN

 

  1. 1.Đặc điểm địa lý, tài nguyên thiên nhiên trên đảo và trên biển của  từng quần đảo

2.

  1. 2.Lịch sử khai phá và bảo vệ của từng quần đảo

3.

  1. 3.Tưởng niệm và tri ân quân dân hy sinh bảo vệ hai quần đảo


Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải tại Lý Sơn, Quảng Ngãi

4.

  1. 4Các hoạt động của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế ủng hộ việc khẳng định chủ quyền HSTS của Việt Nam

5.

  1. 5.Các hoạt động xây dựng và bảo vệ quần đảo Trường Sa và biển đảo Việt Nam hiện nay.

Danh mục các bài viết

 

Contact us: livingmuseum@vietnamhopdiem.edu.vn

Home |  Mục tiêu |  Nội dung |  Thể hiện |  Tham khảo |  Hoạt động