Homepage
 
 

ZOOM is one of the talk shows on FBNC TV where Vietnamese and foreign professionals exchange their view about business issues.

Since November 2011, the host of Zoom talk show is Mr Phuc Tien - CEO of Centrepoint Media Ltd , former journalist of TUOI TRE ( the Youth ) , SAIGON TIMES and THE GIOI MOI ( New World ).

Currently, ZOOM interviews focuses on economic and business affairs, Human resources and City development. We invite experienced professionals and governmental officials businesspeople as well to share information and comments about above matters.

The below broadcasted video archive will be used only for reference. All rights reserved by the FBNC.

 

Zoom - CẬN CẢNH là chuyên mục phỏng vấn chuyên gia trên kênh truyền hình FBNC.

Từ tháng 11/2011, ông Phúc Tiến - Giám đốc Công ty Truyền thông Hợp Điểm, từng làm báo tại Tuổi Trẻ, Sai Gon Times, Thế Giới Mới được mời làm Host (người viết kịch bản & dẫn chương trình) của chuyên mục Zoom.

Đề tài của Zoom cho tới nay tập trung ba lĩnh vực: Thời sự Kinh tế - Kinh doanh, Phát triển Nhân lực và Xây dựng Đô thị. Những người được mời trao đổi cùng Zoom là các chuyên gia, các viên chức nhà nước, doanh nhân đã và đang nghiên cứu hoặc trải nghiệm các vấn đề trên.

Dưới đây là các cuộc phỏng vấn theo trình tự thời gian đã được phát sóng trên FBNC thông qua nhiều chương trình truyền hình cáp trên toàn quốc.

Bản quyền thuộc về FBNC. Mọi trích dẫn và sử dụng phải được sự cho phép của FBNC.

------------------------------------------------------

39 - Hoàng Việt, Nguyễn Thu Trang, Bành Quốc Tuấn
Đấu tranh pháp lý Quốc tế về chủ quyền Việt Nam trên biển Đông

... Xem tiếp

38 - Trần Phước Anh - Myanmar thu hút đầu tư

... Xem tiếp

37 - TS Phạm Đình Nam - Đón đầu cơ hội TPP

... Xem tiếp

36 - GS Võ Tòng Xuân - Phát triển nông nghiệp và nông thôn

... Xem tiếp

35- Ông Lê Phụng Hào - Tiếp thị xuất khẩu

... Xem tiếp

34 - Tareq Muhmood, Giám đốc ngân hàng ANZ -Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014

... Xem tiếp

33- Tiến sĩ Quách Thu Nguyệt - Kinh tế xuất bản

... Xem tiếp

32 - Tiễn sĩ Nguyễn Tiến Dũng - Nhân lực Đại học đáp ứng ASEAN 2015

... Xem tiếp

31- Nguyễn Văn Mỹ - Cạnh tranh du lịch

... Xem tiếp

30 - Luật sư Sesto Vecchi- Xuất khẩu qua Mỹ

... Xem tiếp

29 - Ông Lương Văn Lý - Quan hệ Việt Mỹ

... Xem tiếp

28 - Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Phát triển công nghiệp phần mềm

... Xem tiếp

27 - PGS.TS Trương Đắc Linh - Xây dựng chính quyền đô thị

... Xem tiếp

26 - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Quy hoạch trung tâm đô thị

... Xem tiếp

25 - Giáo sư Peter Petri - TPP - Hiệp ước đối tác xuyên Thái Bình Dương

... Xem tiếp

24 - Thạc sĩ Huỳnh Thu Hường - Nhân lực dịch vụ

... Xem tiếp

23 - Nhà báo Thục Minh - Kinh tế Asean 2013 - 2015

... Xem tiếp

22 - Nghiên cứu sinh Trương Phan Minh Đức - học kinh tế, kinh doanh

... Xem tiếp

21 - Thạc sĩ Attila Vajda - Nhìn lại 2013

... Xem tiếp

20 - Ông Kiều Xuân Long - Cải tổ đào tạo và sử dụng giáo viên

... Xem tiếp

19 - Bà Vũ Kim Hạnh - Phát triển thị trường nội địa

... Xem tiếp

18 - Thạc sĩ Nguyễn Phan Dũng - Nguồn lực du học

... Xem tiếp

17 - Thạc sĩ Trần Bằng Việt - cải tổ doanh nghiệp

... Xem tiếp

16 - Ông Nguyễn Văn Thành - Doanh nhân làm nông

... Xem tiếp

15 - Bà Phạm Chi Lan - Nhìn lại 6 tháng đầu năm kinh tế Việt Nam 2012

... Xem tiếp

14 - Kỹ sư Nguyễn Ngọc Tân - Phát triển Điện gió

... Xem tiếp

13 - Bà Đăng Thị Minh Phương - Thị trường M & A

... Xem tiếp

12- Giáo sư, Bác sĩ Đặng Vạn Phước - Đào tạo Bác sĩ

... Xem tiếp

11 - Thạc sĩ Nixon Chung - Nhân lực du lịch

... Xem tiếp

10 - Thạc sĩ Hồ Quang Minh - Doanh nhân giao lưu quốc tế

... Xem tiếp

09 - Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa - Quy hoạch trung tâm đô thị

... Xem tiếp

08 - Bộ trưởng Anand Sharma - Quan hệ kinh tế Việt Nam - Ấn Độ

... Xem tiếp

07 - Thạc sĩ Lê Trí Thông - Cải tổ nhân lực ngân hàng

... Xem tiếp

06 - Tiến sĩ Lê Nguyễn Minh Quang - quy hoạch đô thị tương lai

... Xem tiếp

05 - Ông Lê Trọng Nhi - sử dụng nguồn lực kiều hối

... Xem tiếp

04 - Ông Chris Harvey - Nhu cầu và thác thức của các nhân lực Việt Nam

... Xem tiếp

03 - Ông Huỳnh Bửu Quang- Giải pháp thu hút đầu tư nước ngoài

... Xem tiếp

02 - Thạc sĩ Nguyễn Xuân Thành - Nhìn lại kinh tế Việt Nam 2012

... Xem tiếp

01 - Tiến sĩ Phạm Đỗ Chí - Tác động của khủng hoảng khu vực Euro đến Kinh tế thế giới và Việt Nam

... Xem tiếp

Contact: phuctien@...