TRANG CHỦ - HOMEPAGE


MEDICAL

NON-MEDICAL


FINANCE

FACILITIES

REPUTATION

COUNTRY INFO
Debrecen - thành phố thu hút đầu tư nước ngoài

VIETNAM STUDENT COMMUNITY
 
 
 
Tin này trong mục "CÁC CHUYÊN NGÀNH"

Kỹ sư Cơ Điện tử

Mechatronics Engineering BSc program
Mechatronics is relatively new branch of science and engineering and is defined as "combination of mechanical, electronic, computer, software, control and systems design engineering in order to design, and manufacture useful products".
It is a multidisciplinary field that benefits from the integration of various engineering disciplines.
 
Mechatronics Engineering BSc program in English
 
Requirenents
Duration of studies: 7 semesters
Contact hours: 2,352
ECTS credits: 210
Internship: 6 weeks
Subjects
Basic science subjects 48 credits
Mathematics, Technical Mechanics, Engineering Physics, Electronics
Subjects in economics and humanities  20 credits
Economics, Quality Management, State Administration and Law, Introduction to Ethics
Professional subjects 117 credits
Informatics, Machine Elements, Computer Aided Technologies, Material Science and Testing, Technology of Structural Materials, Electrotechnics and Electronics, Measuring and Automatics, Fluid Mechanics and Hydraulics, Mechatronics, PLC programming, Digital Techniques, Robot techniques, Building Automation
Optional subjects 10 credits
Thesis 15 credits

Final Exam: Measuring and Automatics, Building automation, Computer Aided Technologies, PLC programming

 ------------------------------

Tin liên quan


VIET NAM
DEBRECEN STUDENTS
VISIT HOSPITAL

COME HERE !
DEBRECEN UNIVERSITY


SCHOLARSHIP
--------------------------------------

SCHOLARSHIP GUIDE
--------------------------------------


MEDI-DENT-PHARMA
--------------------------------------

PUBLIC HEALTH - BIOMOLE
--------------------------------------

NON-MEDICAL PROGRAMS
--------------------------------------

ENGLISH PREPARATION
--------------------------------------
Phim SVVN tốt nghiệp 2016


Phim SVVN tốt nghiệp 2015


Phim SVVN tốt nghiệp 2014


Phim SVVN tốt nghiệp 2013


Phim SVVN tốt nghiệp 2010

 


VIỆT NAM HỢP ĐIỂM
Tổ hợp Giáo dục và Truyền thông - Education & Media Group

Thành viên:


 Văn phòng
 192 Lý Thái Tổ, Q.3
 Tel: +84 28 38337747 - +84 28 38337748
 Fax: +84 28 38354518


Trung tâm ngoại ngữ Sài Gòn Hợp Điểm

 
27 Lê Quý Đôn - Q.3
 Tel:  +84 28 39304930
 Fax: +84 28 3930 4978


VPĐD tại Hà nội

 
98 Hai Bà Trưng, Q. Hoàn Kiếm
Tel: +84 24 3623 1665
Fax: +84 24 3623 1667

          
Trang web được thiết kế với sự hợp tác của Debrecen University (TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0060)  
web page hit counter stats of debrecen