Dự án bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa giữa Sài Gòn do nhóm nghiên cứu của Công ty Truyền thông Hợp Điểm phối hợp với Tuổi Trẻ thực hiện

  HOME      |       MỤC TIÊU      |       NỘI DUNG       |      THỂ HIỆN       |      THAM KHẢO       |       HOẠT ĐỘNG        |          CONTACT 

HOẠT ĐỘNG

Hình ảnh các hoạt động của Nhóm dự án Bảo tàng sống Hoàng Sa - Trường Sa

1/ Các buổi brainstorm & team work của nhóm, 4/2012

 

2/ Buổi làm việc với Báo Tuổi Trẻ, 16/1/2012

Anh Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Công ty Truyền Thông hợp Điểm - Trưởng nhóm Dự án Bảo tàng sống HSTS

Họa sĩ Huỳnh Việt Dũng

KTS Đồng Lâm Thanh Tùng

Hình chụp chung với Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ

 

3/ Buổi làm việc với Khu Quản lý Giao Thông Đô Thị Số 1 - Sở Giao Thông vận Tải TPHCM, 9/2/2012

Ông Ngô Bá An (người đứng) - Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông đô thị số 1 phát biểu mở đầu buổi làm việc

Anh Trần Hữu Phúc Tiến - Trưởng nhóm Dự án Bảo tàng sống HSTS giới thiệu về Dự án của Nhóm cho Khu Quản lý Giao Thông Đô Thị Số 1 - đơn vị đang hoàn chỉnh tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa.

Thứ ba từ trái sang: Giám đốc Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 1 đặt hàng Nhóm thiết kế một số tiểu sử dọc theo đường Hoàng Sa, Trường Sa.

Hình chụp kỷ niệm chung với Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 1 - Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM

 

4/ Buổi làm việc tiếp theo với Ban Biên tập Báo Tuổi Trẻ, 16/2/2012

Ống Lê Thế Chữ (người đứng) - Phó Tổng Biên tập Báo tuổi Trẻ phát biểu mở đầu buổi làm việc

Đầu tiên từ trái sang: Ông Ngô Bá An - Phó Giám đốc Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 1 - Sở Giao Thông Vận Tải TPHCM tại buổi làm việc

Hình chụp chung Nhóm Bảo tàng sống Hoàng Sa Trường Sa + Khu Quản Lý Giao Thông Đô Thị Số 1, và Ban Biện tập Báo Tuổi Trẻ.

 

5/ Buổi làm việc tiếp theo với Lãnh đạo Báo Tuổi Trẻ, 17/4/2012

Ông Phạm Đức Hải - Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ chủ trì cuộc họp

Mô hình mẫu các thiết kế và tiểu cảnh thu nhỏ

Từ trái sang: Văn Phụng Hiếu Minh - SV năm 4 ĐH Kiến Trúc, thuộc Hội Kiến Trúc Sư Anh, và KTS Đồng Lâm Thanh, hai thành viên trẻ tuổi nhất nhóm

Anh Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Công ty Truyền Thông hợp Điểm - Trưởng nhóm Dự án Bảo tàng sống HSTS đang báo cáo về đề tài

 

6/ Buổi báo cáo Dự án Bảo tàng sống HSTS với SV Khoa Đô Thị Học & Quản Lý Đô Thị - Trường ĐH Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn

Đầu tiên từ phải qua: Anh Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Công ty Truyền Thông hợp Điểm - Trưởng nhóm Dự án Bảo tàng sống HSTS; Nhà báo Đình Thắng - Báo Tuổi Trẻ; KTS Đồng Lâm Thanh Tùng; và Họa sĩ Huỳnh Việt Dũng

Đầu tiên từ trái sang: Nhà báo Đình Thắng - Báo Tuổi Trẻ, và Anh Trần Hữu Phúc Tiến - Giám đốc Công ty Truyền Thông hợp Điểm - Trưởng nhóm Dự án Bảo tàng sống HSTS

KTS Đồng Lâm Thanh Tùng trả lời những thắc mắc cho SV

Họa sĩ Huỳnh Việt Dũng báo cáo về phần thiết kế cảnh quan, không gian trưng bày, ý nghĩa từng hạng mục... của công trình

Anh Trần Hữu Phúc Tiến thay mặt Nhóm tặng quà kỷ niệm cho ThS. Nguyễn Chí Tâm - phụ trách Khoa

Chụp hình lưu niệm với SV

Các bạn SV giúp chuyển vật dụng, trang thiết ra xe cho Nhóm

 

7/ Họa sĩ Huỳnh Việt Dũng tham gia cùng đoàn công tác báo Tuổi trẻ ra thăm Trường Sa sáng 9/5/2012 gởi tặng bội đội Trường Sa phác thảo ý tưởng Bảo tàng sống Hoàng Sa Trường Sa

Danh mục các bài viết

 

Contact us: livingmuseum@vietnamhopdiem.edu.vn

Home |  Mục tiêu |  Nội dung |  Thể hiện |  Tham khảo |  Hoạt động