Dự án bảo tàng sống Hoàng Sa, Trường Sa giữa Sài Gòn do nhóm nghiên cứu của Công ty Truyền thông Hợp Điểm phối hợp với Tuổi Trẻ thực hiện

  HOME      |       MỤC TIÊU      |       NỘI DUNG       |      THỂ HIỆN       |      THAM KHẢO       |       HOẠT ĐỘNG        |          CONTACT 

THẾ NÀO LÀ "BẢO TÀNG SỐNG" VEN SÔNG?
  1. Trưng bày ngoài trời là chính, kết hợp với cảnh quan, phát huy lợi thế dòng nước

  2. Tư liệu trưng bày có cái vĩnh cửu, có cái sẽ thay đổi

  3. Kết hợp trưng bày với tổ chức sự kiện

  4. Phương tiện thể hiện đa dạng, mang tính nghệ thuật

  5. Người xem, người dân được mời tham gia đóng góp vào tư liệu trưng bày và các sự kiện.

   London River Walk

   Singapore River

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   River Walk San Antonio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chicago

 Paris

 

Xem River Walk nhiều nơi khác

Danh mục các bài viết

 
 

Contact us: livingmuseum@vietnamhopdiem.edu.vn

Home |  Mục tiêu |  Nội dung |  Thể hiện |  Tham khảo |  Hoạt động