Bannerchung_NUS

Học bổng ASEAN NUS

06/10/2021, Thứ tư

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) có học bổng toàn phần ASEAN NUS dành cho đối tượng học sinh đang học lớp 12 và sinh viên tốt nghiệp THPT. Học bổng bao gồm toàn bộ học phí trong khóa học và sinh hoạt phí 5.800 USD / năm.