Điểm Anh văn

14/10/2021, Thứ năm
NUS yêu cầu cả hai ứng viên Học sinh đang học lớp 12 và tốt nghiệp THPT phải nộp điểm Anh văn quốc tế IELTS hoặc TOEFL Ibt. Điểm Anh văn IELTS tối thiểu 6,5 hoặc điểm TOEFL Ibt tối thiểu là 92-93. Tất cả hai loại nói trên phải có hiệu lực trong 2 năm từ lúc thi đến ngày nộp đơn.