Bannerchung_NUS

ADMISSIONS NEWS

12/09/2023, Thứ ba
Hợp Điểm, đại diện tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS) tại Việt Nam sẽ tổ chức buổi giải đáp " HỌC BỔNG & NGÀNH NGHỀ DỰ TUYỂN NUS 2024 " lúc 19g tối thứ Hai ngày 18/9 qua Online Zoom dành cho phụ huynh & các bạn trẻ quan tâm NUS bậc cử nhân. 
09/09/2023, Thứ bảy
Sắp tới Cô Pauline Tan, Phó Giám Đốc Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS), sẽ trực tiếp thông tin tuyển sinh Học bổng & Trợ giúp tài chính hơn 30 ngành cử nhân NUS 2024 dành cho ứng viên Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra trực tiếp tại Hà Nội.
09/09/2023, Thứ bảy
Cô Pauline Tan, Phó Giám Đốc Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS), sẽ trực tiếp thông tin tuyển sinh Học bổng & Trợ giúp tài chính hơn 30 ngành cử nhân NUS 2024 dành cho ứng viên Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra trực tiếp 2 buổi ở TP.HCM