Bannerchung_NUS

ADMISSIONS NEWS

29/06/2023, Thứ năm
Hợp Điểm sẽ tổ chức chương trình giao lưu Người & Nghề với chủ đề “HỌC NGHỀ Y, LÀM NGHỀ Y CÓ KHÓ KHÔNG?”. Chương trình qua Zoom diễn ra lúc 15g00 chiều thứ Bảy, ngày 8/7/2023.
27/06/2023, Thứ ba
Hơn 50 bạn trẻ và phụ huynh đến từ nhiều tỉnh thành đã tham gia buổi Giao lưu Người & Nghề với chủ đề “Lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với bản thân”. Chương trình do Hợp Điểm tổ chức vào ngày 24/6/2023 vừa qua.
22/06/2023, Thứ năm
Ông Edgar Tai Wei Chen, Đại diện tuyển sinh Viện khoa học hệ thống (Institute of System Sciences - ISS) thuộc Đại học quốc gia Singapore (NUS) sẽ cung cấp thông tin các chương trình Cao học các ngành IT có học bổng toàn phần Chương trình diễn ra lúc 8g30 sáng thứ Bảy, ngày 8/7/2023 qua online Zoom.