Học phí

31/08/2021, Thứ ba

Xem học phí đầy  đủ (full fee) & học phi đã được trợ giá dành cho bậc cử nhân NUS. Tùy vào ngành học mà NUS có mức học phí & trợ giá học phí khác nhau.