Lập hồ sơ

28/10/2021, Thứ năm
Đối tượng học sinh đang học lớp 12 cần chuẩn bị Học bạ học kỳ 2 lớp 11 và kết quả học kỳ 1 lớp 12 cùng với điểm tiếng Anh quốc tế
14/10/2021, Thứ năm

Đối tượng đã tốt nghiệp THPT cần chuẩn bị hồ sơ dự tuyển bao gồm: Chứng nhận tốt nghiệp THPT có ghi điểm các môn, học bạ lớp 12, các giấy tờ thành tích học tập, khai sinh,điểm học tập mới nhất ( đại học ), điểm Anh văn quốc tế, lệ phí nộp đơn.