4/2: GS Goh Say Song, Giám Đốc Ban Tuyển Sinh NUS báo cáo trực tuyến

Thứ ba, 31/01/2023, 08:56 GMT+7

Tại đây, GS Goh Say Song, Giám Đốc Ban Tuyển Sinh NUS chia sẻ về tuyển sinh chương trình học NUS và điều kiện & thời gian nhập học để bạn chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai.

Thời gian từ: 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ngày 4/2/2023 ( giờ VN )

NUS Admissions

https://nus-sg.zoom.us/.../regi.../WN_IwkAsAu-QeqsdCo70Lc9Sw

Ngoài buổi NUS admissions, các trường khác còn tổ chức các buổi báo cáo riêng với khung thời gian khác nhau các bạn quan tâm mời vào link xem thông tin & đăng ký trực tiếp tại đây

Medicine

https://nus-sg.zoom.us/.../tZAvd-utqjkvHtxZN...

Nursing

https://nus-sg.zoom.us/.../tZIqcO-vqj8sGNKfdaaRkcGMj...

Design and Engineering

https://nus-sg.zoom.us/.../regi.../WN_D36rXhlSTGGZrJlCvoaHTQ

Pharmacy

https://nus-sg.zoom.us/.../tZ0ucOmvrjMsG9cHadxZr9Wb_XC1w...

Computing

https://nus-sg.zoom.us/.../regi.../WN_l6Z0kLJxSNWjOMBjZo0lxw

Law

https://nus-sg.zoom.us/.../tZItd...

Business

https://nus-sg.zoom.us/.../tZYvd-CuqTsuEtHMQwuOsZq3Rh...

Humanities and Sciences

https://nus-sg.zoom.us/.../regi.../WN_QojlNehxSKaNKTO5imH_IQ

NUS College

https://nus-sg.zoom.us/.../tZYrcOGrpz4sE9GmcJfSikMNWWuVXS...

Xem chi tiết: https://nus.edu.sg/.../default-document.../2023-afs-poly.pdf

Ý kiến bạn đọc