2 loại học bổng toàn phần : ASEAN & NUS COLLEGE

06/10/2021, Thứ tư

Đại học Quốc gia Singapore (NUS) có 2 loại học bổng toàn phần: ASEAN & NUS COLLEGE dành cho đối tượng học sinh đang học lớp 12 và sinh viên tốt nghiệp THPT.