Phỏng vấn Học Bổng

Thứ năm, 14/10/2021, 17:48 GMT+7

Học Bổng toàn phần dành cho cả hai đối tượng học sinh lớp 12 & sinh viên. Để được mời phỏng vấn học bổng, ứng viên phải thể hiện tính cạnh tranh cao qua thành tích học tập và thi cử.  Trong phỏng vấn học bổng, giám khảo sẽ hỏi ứng viên về học tập, sở thích, khả năng leadership và hoạt động ngoại khóa.

Ứng viên cần thể hiện tư tin giao tiếp thỏa mái và hiệu quả bằng tiếng Anh.

Học sinh tham dự kỳ phỏng vấn Học Bổng Asean - NUS 

Xem chi tiết về HỌC BỔNG TOÀN PHẦN tại đây