ADMISSIONS NEWS

09/09/2023, Thứ bảy
Sắp tới Cô Pauline Tan, Phó Giám Đốc Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS), sẽ trực tiếp thông tin tuyển sinh Học bổng & Trợ giúp tài chính hơn 30 ngành cử nhân NUS 2024 dành cho ứng viên Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra trực tiếp tại Hà Nội.
09/09/2023, Thứ bảy
Cô Pauline Tan, Phó Giám Đốc Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS), sẽ trực tiếp thông tin tuyển sinh Học bổng & Trợ giúp tài chính hơn 30 ngành cử nhân NUS 2024 dành cho ứng viên Việt Nam. Chương trình sẽ diễn ra trực tiếp 2 buổi ở TP.HCM
07/09/2023, Thứ năm
Nhiều sinh viên Việt Nam tốt nghiệp ĐH Quốc gia Singapore (NUS) có việc làm ngay. Tiêu biểu là bạn Đinh Nho Bảo, tốt nghiệp NUS ngành Computer Science năm 2022 hiện tại đang làm Software Engineer tại Shopee Singapore. Bạn Nguyễn Minh Quang, học bổng ASEAN NUS, tốt nghiệp ngành Computer Science năm 2019, hiện đang làm PhD tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) Mỹ.