Bannerchung_NUS

ADMISSIONS NEWS

04/08/2023, Thứ sáu
Hợp Điểm sẽ tổ chức chương trình giao lưu Người & Nghề với chủ đề “KINH TẾ XANH – KINH TẾ SỐ: HỌC GÌ ? LÀM GÌ ? " với các chuyên gia trong và ngoài nước. Chương trình diễn ra lúc 15g00 chiều thứ Bảy, ngày 12/8/2023 qua online Zoom.
12/07/2023, Thứ tư
Hợp Điểm sẽ tổ chức chương trình giao lưu Người & Nghề với chủ đề “LỰA CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO ?” với các chuyên gia đến từ Châu Âu. Chương trình diễn ra lúc 15g00 chiều thứ Bảy, ngày 29/7/2023 qua online Zoom.
05/07/2023, Thứ tư
Ông Edgar Tai Wei Chen, Đại diện tuyển sinh Viện khoa học hệ thống (Institute of System Sciences - ISS) thuộc Đại học quốc gia Singapore (NUS) sẽ cung cấp thông tin các chương trình Cao học các ngành IT có học bổng toàn phần. Chương trình diễn ra trực tiếp tại TPHCM & Hà Nội vào ngày 22 & 23/7/2023.