ADMISSIONS NEWS

12/07/2023, Thứ tư
Hợp Điểm sẽ tổ chức chương trình giao lưu Người & Nghề với chủ đề “LỰA CHỌN NGHỀ PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN NHƯ THẾ NÀO ?” với các chuyên gia đến từ Châu Âu. Chương trình diễn ra lúc 15g00 chiều thứ Bảy, ngày 29/7/2023 qua online Zoom.
05/07/2023, Thứ tư
Ông Edgar Tai Wei Chen, Đại diện tuyển sinh Viện khoa học hệ thống (Institute of System Sciences - ISS) thuộc Đại học quốc gia Singapore (NUS) sẽ cung cấp thông tin các chương trình Cao học các ngành IT có học bổng toàn phần. Chương trình diễn ra trực tiếp tại TPHCM & Hà Nội vào ngày 22 & 23/7/2023.
29/06/2023, Thứ năm
Hợp Điểm sẽ tổ chức chương trình giao lưu Người & Nghề với chủ đề “HỌC NGHỀ Y, LÀM NGHỀ Y CÓ KHÓ KHÔNG?”. Chương trình qua Zoom diễn ra lúc 15g00 chiều thứ Bảy, ngày 8/7/2023.