ADMISSIONS NEWS

01/11/2021, Thứ hai
Để giúp HS lớp 12 & sinh viên điền đơn online dự tuyển, Hợp Điểm, đại diện Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS) tại VN sẽ tổ chức buổi live chat
25/10/2021, Thứ hai
Từ ngày 25/10/2021 – 14/2/2022, các tư vấn viên Hợp Điểm sẽ tư vấn online cho phụ huynh & HSSV hướng dẫn hồ sơ, điền đơn dự tuyển online, chọn ngành nghề dự tuyển Học bổng & trợ giúp tài chính bậc cử nhân Đại học Quốc gia Singapore (NUS). Chương trình giờ vàng tư vấn online bắt đầu từ 16g30 – 17g30 các ngày thứ 3,5,6 trong tuần qua Google Meet.
25/10/2021, Thứ hai
Để giúp HS lớp 12 & sinh viên điền đơn online dự tuyển NUS, Hợp Điểm, đại diện Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS) tại VN sẽ tổ chức buổi live chat lúc 8g30 sáng CN, ngày 31/10/2021.