Môn Hóa

Thứ năm, 07/10/2021, 16:49 GMT+7
1 Index form dạng số mũ
2 Evaluate ước tính
3 Simplify đơn giản
4 Express biểu diễn, biểu thị
5 Solve giải
6 Positive dương
7 Negative âm
8 Equation phương trình, đẳng thức
9 Equality đẳng thức
10 Quadratic equation phương trình bậc hai
11 Index form dạng số mũ
12 Evaluate ước tính
13 Simplify đơn giản
14 Express biểu diễn, biểu thị
15 Solve giải
16 Positive dương
17 Negative âm
18 Equation phương trình, đẳng thức
19 Equality đẳng thức
20 Quadratic equation phương trình bậc hai

** Tài liệu do trường Sài Gòn Hợp Điểm biên soạn. Nếu sử dụng, vui lòng ghi rõ nguồn xuất xứ từ Sài Gòn Hợp Điểm. Hợp Điểm giữ bản quyền tài liệu này.