Bannerchung_NUS

NUS NEWS

10/01/2023, Thứ ba
Các bạn ứng viên dự tuyển NUS ( lớp 12) nếu muốn thông báo điểm HK 1 ( có thể thay cho điểm HK2 lớp 11) thì không phải lo lắng về việc điền điểm thi HK 1 & gởi giấy xác nhận trong đơn NUS.
03/01/2023, Thứ ba
Đối với cả 5 câu hỏi, NUS mong muốn biết được sự chân thật của các bạn. Trong các giá trị cốt lõi của NUS, có “honesty” là sự chân thật. Không cần thiết phải viết về những việc bạn không làm, không có.
03/01/2023, Thứ ba
5 câu hỏi trong đơn NUS, mỗi câu hỏi là một bài essay. 550 kí tự là khoảng 100 từ, sẽ rất khó cho các bạn viết ít hơn để diễn đạt đầy đủ ý. Trước khi viết các bạn nên lập ra dàn ý, dàn bài để sắp xếp ý.