Bannerchung_NUS

ADMISSIONS NEWS

15/04/2022, Thứ sáu
Tại buổi này, Ông Trần Hữu Phúc Tiến, Trưởng đại diện Ban tuyển sinh NUS tại Việt Nam sẽ trực tiếp báo cáo về những thông tin & đột phá mới của NUS năm 2022.
25/03/2022, Thứ sáu
Hợp Điểm, đại diện Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore (NUS) tại VN sẽ tổ chức buổi giao lưu " CHIA SẺ KINH NGHIỆM SĂN TRƯỜNG VÀ ỨNG TUYỂN, HỌC HÀNH VÀ SINH HOẠT TẠI NUS" của bạn Nguyễn Hoa Minh An, cựu HS trường Chuyên Thoại Ngọc Hầu, An Giang đang là sinh viên năm 1 ngành Business Administration tại NUS.
04/03/2022, Thứ sáu
Đặc biệt tại buổi này Hợp Điểm có mời bạn PHAN ĐÀM QUÂN, đang là SV3 ngành Arts and Social Science sẽ tham gia chia sẻ kinh nghiệm về việc chuẩn bị hồ sơ xin trợ giúp tài chính NUS.