Bannerchung_NUS

ADMISSIONS NEWS

28/02/2022, Thứ hai
Hợp Điểm sẽ tiếp tục tổ chức buổi live chat " GIẢI ĐÁP ĐIỀN ĐƠN TRỢ GIÚP TÀI CHÍNH " dành cho các bạn ứng viên đã nộp hồ sơ dự tuyển (có application number) mới điền đơn tài chính. 
24/02/2022, Thứ năm
Đại học Quốc gia Singapore (NUS) vừa công bố giá học phí mới, áp dụng từ năm học 2022 – 2023. Theo đó, học phí các ngành học dành cho SV quốc tế có tăng một ít so với các năm trước.
24/02/2022, Thứ năm
Vừa qua, các ứng viên đã hoàn tất điền đơn dự tuyển NUS thắc mắc khi nào hoàn thành điền đơn trợ giúp tài chính NUS (financial aid) ? Ban tuyển sinh NUS giải đáp như sau.