ADMISSIONS NEWS

02/11/2022, Thứ tư
Để giúp cho các bạn trẻ đạt được học bổng du học các nước dễ dàng. Hợp điểm sẽ tổ chức SCHOLARSHIP CHALLENGERS CLUB (SCC) để đồng hành cùng các bạn & giúp các bạn biến ước mơ thành hiện thực. 
28/10/2022, Thứ sáu
OAM will be conducting a specially curated NUS Undergraduate Admissions & Faculties Sharing (International Students) talk for all international students on 12 November 2022 (Saturday)
21/10/2022, Thứ sáu
Hợp Điểm tư vấn Anh văn và Du học tại Ngày hội Hướng nghiệp của Trung học Thực hành ĐHSP TP. HCM