Bannerchung_NUS

ADMISSIONS NEWS

28/10/2022, Thứ sáu
OAM will be conducting a specially curated NUS Undergraduate Admissions & Faculties Sharing (International Students) talk for all international students on 12 November 2022 (Saturday)
21/10/2022, Thứ sáu
Hợp Điểm tư vấn Anh văn và Du học tại Ngày hội Hướng nghiệp của Trung học Thực hành ĐHSP TP. HCM
13/10/2022, Thứ năm
ĐH Quốc gia Singapore (NUS) mở đơn online dự tuyển học bổng & trợ giúp tài chính bậc cử nhân NUS dành cho ứng viên Việt Nam từ ngày 1/11/2022 – 31/1/2023.