ADMISSIONS NEWS

04/11/2022, Thứ sáu
Các trường thành viên NUS có 35 loại học bổng dành cho sinh viên sau khi trúng tuyển. Học bổng này do các tổ chức bên ngoài quản lý. Vui lòng tham khảo trang web của từng loại học bổng để biết thêm chi tiết và đăng ký cho phù hợp. Các bạn có thể đăng nhập vào cổng BrightSparks Scholarship portal, và NUS Centre for Future-ready Graduates (CFG) Scholarship portal
04/11/2022, Thứ sáu
Để đáp ứng nhu cầu dự tuyển Học bổng & du học NUS, từ ngày 8/11 đến 13/11/2022, Hợp Điểm, Đại diện Ban tuyển sinh ĐH Quốc gia Singapore ( NUS ) tại Việt Nam sẽ tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ trực tiếp HSSV & phụ huynh tại Hà Nội để giải đáp tuyển sinh Học bổng & Trợ giúp tài chính, ngành nghề vv...
03/11/2022, Thứ năm
Tại buổi giải đáp thắc mắc học bổng & trợ giúp tài chính bậc cử nhân NUS vào ngày 30/10/2022 vừa qua Cô Pauline Tan, Phó Giám Đốc Ban Tuyển Sinh NUS cho biết Học Bổng Asean NUS có giá trị gia tăng hơn trước.