Bannerchung_NUS

NUS NEWS

27/09/2022, Thứ ba
An interactive tool to assist the prospecting, development and management of nature-based carbon credit projects worldwide was developed by NUS.
22/09/2022, Thứ năm
Close to 3,000 students took the valuable opportunity to explore available internship positions at NUS’ first in-person Internship Day since 2019.
15/09/2022, Thứ năm
ông Vương Thụy Kiệt, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng điều phối chính sách kinh tế Singapore cùng phái đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) 1, Bình Dương và cộng đồng khởi nghiệp tại văn phòng Block71 Sài Gòn (dự án hợp tác giữa Tổng công ty Becamex IDC, thuộc UBND tỉnh Bình Dương và Đại học Quốc gia Singapore).