NUS NEWS

15/12/2022, Thứ năm
Để chỉnh sửa hoặc cập nhật thông tin trong đơn, các bạn có thể đăng nhập vào Applicant Portal bằng mã Applicant Number và PIN để thay đổi các thông tin sau.
15/12/2022, Thứ năm
Các ứng viên ứng tuyển vào NUS các ngành Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế công nghiệp, Luật, Y khoa, Nha khoa và Điều dưỡng sau khi được shortlist nếu đạt yêu cầu trúng tuyển, ứng viên sẽ phải tham dự phỏng vấn sau đó để có kết quả chung tuyển.
15/12/2022, Thứ năm
NUS sẽ quyết định việc tổ chức kỳ thi UEE sau khi đã xem xét về các giới hạn việc đi lại quốc tế và các giới hạn khác có thể diễn ra sau khi kết thúc kì kiểm tra nhập học năm học 2023.