NUS NEWS

14/02/2023, Thứ ba
Ứng viên cần chú ý 5 điều hậu điền đơn NUS. Sau ngày 12/2 vẫn có thể upload các thành tích mới nhất qua Applicant Portal tại địa chỉ https://myaces.nus.edu.sg/applicantPortal/Login
12/01/2023, Thứ năm
Vừa qua, nhiều ứng viên dự tuyển NUS thắc mắc về 5 câu hỏi trong đơn tuyển sinh NUS. Về thắc mắc này, ông Trần Hữu Phúc Tiến, Trưởng đại diện Ban tuyển sinh NUS giải đáp như sau
10/01/2023, Thứ ba
Các bạn ứng viên dự tuyển NUS ( lớp 12) nếu muốn thông báo điểm HK 1 ( có thể thay cho điểm HK2 lớp 11) thì không phải lo lắng về việc điền điểm thi HK 1 & gởi giấy xác nhận trong đơn NUS.