Bannerchung_NUS

NUS NEWS

15/12/2022, Thứ năm
NUS sẽ quyết định việc tổ chức kỳ thi UEE sau khi đã xem xét về các giới hạn việc đi lại quốc tế và các giới hạn khác có thể diễn ra sau khi kết thúc kì kiểm tra nhập học năm học 2023. 
15/12/2022, Thứ năm
Do tình hình COVID-19, nên NUS sẽ không tổ chức kỳ thi tuyển sinh đầu vào (UEE) tại Việt Nam cho kỳ nhập học 2023.
24/11/2022, Thứ năm
Times Higher Education has published the ranking of the top 250 universities worldwide by graduate employability. NUS retains its position as Top 2 in Asia at eighth place. For three years in a row, NUS has achieved Top 10 globally in this category.