Bannerchung_NUS

NUS NEWS

12/01/2023, Thứ năm
Vừa qua, nhiều ứng viên dự tuyển NUS thắc mắc về 5 câu hỏi trong đơn tuyển sinh NUS. Về thắc mắc này, ông Trần Hữu Phúc Tiến, Trưởng đại diện Ban tuyển sinh NUS giải đáp như sau
10/01/2023, Thứ ba
Các bạn ứng viên dự tuyển NUS ( lớp 12) nếu muốn thông báo điểm HK 1 ( có thể thay cho điểm HK2 lớp 11) thì không phải lo lắng về việc điền điểm thi HK 1 & gởi giấy xác nhận trong đơn NUS.
03/01/2023, Thứ ba
Đối với cả 5 câu hỏi, NUS mong muốn biết được sự chân thật của các bạn. Trong các giá trị cốt lõi của NUS, có “honesty” là sự chân thật. Không cần thiết phải viết về những việc bạn không làm, không có.