Bannerchung_NUS

VẤN ĐỀ TUYỂN SINH

21/02/2023, Thứ ba
NUS College, Singapore’s first honours college, celebrated its official launch at the National University of Singapore (NUS) today. The College, which welcomed its pioneer batch of first-year students in August last year, is the University’s third and latest interdisciplinary college to further expand interdisciplinary learning opportunities for undergraduate students.
14/02/2023, Thứ ba
Ứng viên cần chú ý 5 điều hậu điền đơn NUS. Sau ngày 12/2 vẫn có thể upload các thành tích mới nhất qua Applicant Portal tại địa chỉ https://myaces.nus.edu.sg/applicantPortal/Login
12/01/2023, Thứ năm
Vừa qua, nhiều ứng viên dự tuyển NUS thắc mắc về 5 câu hỏi trong đơn tuyển sinh NUS. Về thắc mắc này, ông Trần Hữu Phúc Tiến, Trưởng đại diện Ban tuyển sinh NUS giải đáp như sau