Bannerchung_NUS

NUS OAM

GIỚI THIỆU BAN TUYỂN SINH NUS – OFFICE OF ADMISSIONS (OAM)

OAM là Văn phòng phụ trách toàn bộ việc tuyển sinh các chương trình Cử nhân và Trợ giúp tài chính tại NUS.

Giám đốc OAM hiện tại là Giáo sư Goh Say Song, giáo sư Toán học, nguyên Hiệu phó Trường đại học Khoa học tự nhiên của NUS, phụ trách tuyển sinh và quảng bá.

Ảnh : Gs Goh Say Song

Địa chỉ liên hệ OAM :

Office of Admissions

National University of Singapore

University Town

2 College Avenue West, #01-03

(Stephen Riady Centre)

Singapore 138607

Phone : +65 6516 1010

Web :

www. nus.edu.sg/oam

www.askadmissions.nus.edu.sg/

FB : NUSadmissions