Bannerchung_NUS

STUDENTS NEWS

Hồ Chí Thành chia sẻ, bí quyết trúng tuyển học bổng Asean NUS ngành Computer Science 2023

05/10/2023
14/10/2021, Thứ năm
Ngô Chánh Anh Minh, cựu học sinh Trường Chuyên Lê Hồng Phong, TPHCM tốt nghiệp NUS ngành Industrial and Systems Engineering năm 2020. Hiện tại đang làm Graduate Logistics Executive - Công ty Dyson.
14/10/2021, Thứ năm
Huỳnh Phi Long, cựu HS trường Nguyễn Thượng Hiền trúng tuyển NUS ngành Information System năm 2017. Hiện tại đang làm Software Engineer – Công Ty Paypal ở Singapore. Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi trúng tuyển NUS, học hành thực tập & làm việc tại Singapore:
14/10/2021, Thứ năm
Đỗ André Khôi Nguyên, cựu học sinh Trường Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM tốt nghiệp NUS ngành Computer Science năm 2020. Hiện tại đang làm Software Engineer – Công ty WSAudiology,