Bannerchung_NUS

STUDENTS NEWS

Hồ Chí Thành chia sẻ, bí quyết trúng tuyển học bổng Asean NUS ngành Computer Science 2023

05/10/2023
22/10/2021, Thứ sáu
Nguyễn Đoàn Phương Anh, cựu HS chuyên Trần Đại Nghĩa vừa trúng tuyển Học Bổng ASEAN NUS năm 2021 Ngành Khoa học Máy tính chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi khi đi du học mùa dịch.
22/10/2021, Thứ sáu
Nguyễn Hồng Phúc Nguyên, cựu HS chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng vừa trúng tuyển NUS năm 2021 ngành Phân tích kinh doanh chia sẻ về những khó khăn và thuận lợi khi đi du học mùa dịch.    
22/10/2021, Thứ sáu
Bùi Đức Thành chia sẻ " Mình biết NUS cuối năm lớp 10. Hồi ấy mẹ mình vô tình đọc được thông tin trên Fanpage Hợp Điểm có buổi nói chuyện tuyển sinh NUS "