Bannerchung_NUS

STUDENTS News

Phan Đình Hùng, SV1 NUS chia sẻ kinh nghiệm trúng tuyển, học hành & sinh hoạt

10/11/2022
22/10/2021, Thứ sáu
Trần Vân Anh, cựu HS trường chuyên Lê Hồng Phong – TPHCM, hiện tại đang là sinh viên năm 2 NUS ngành Arts and Social Sciences chia sẻ vì sao chọn NUS nhé.
22/10/2021, Thứ sáu
Trương Đông Hưng, cựu HS Trường Quốc Học Huế, hiện là sinh viên năm 4 trúng tuyển Học Bổng Asean, NUS năm 2018 Ngành Kỹ thuật Y tế Sinh học chia sẻ vì sao chọn NUS? chuẩn bị hồ sơ xin học bổng như thế nào?
14/10/2021, Thứ năm
Trương Nguyễn Đức Đại, cựu học sinh trường Chuyên Lê Hồng Phong tốt nghiệp NUS ngành Pharmacy năm 2020. Hiện tại Đại đang học Master Pharmacetical Science & Technology tại NUS & đang làm việc tại Tập đoàn Dược phẩm GSK ở Singapore.