STUDENTS NEWS

14/12/2021, Thứ ba
Bạn Nguyễn Đặng Hữu, cựu HS trường Lê Quý Đôn - Đà Nẵng tốt nghiệp NUS ngành Computer Engineering năm 2021. Hiện tại đang làm Research & Development cho công ty Bytedance sẽ chia sẻ về HỌC HÀNH, THỰC TẬP, LÀM VIỆC SINGAPORE.
06/12/2021, Thứ hai
Bạn Nguyễn Văn Thành Lợi, cựu HS trường Chuyên Quang Trung, Bình Phước đang là sinh viên năm 3 ngành MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING tại NUS. Thành Lợi sẽ chia sẻ kinh nghiệm phỏng vấn Học Bổng, học hành, ăn ở, sinh hoạt tại NUS.
28/11/2021, Chủ nhật
Bạn Nguyễn Ngọc Linh Chi, cựu HS trường Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM tốt nghiệp NUS ngành Computer Engineering năm 2020. Hiện tại đang làm việc ở Crédit Agricole CIB, Singapore sẽ chia sẻ Học hành, ăn ở, sinh hoạt tại NUS, & kinh nghiệm đi thực tập, làm thêm & làm việc ở Singapore.