STUDENTS NEWS

22/10/2021, Thứ sáu
Trần Thanh Quang, cựu HS trường Bùi Thị Xuân,TPHCM trúng tuyển NUS ngành Computer Engineering năm 2011. Hiện tại đang làm Chief Technology Officer tại công ty OTSAW.
22/10/2021, Thứ sáu
Trần Vân Anh, cựu HS trường chuyên Lê Hồng Phong – TPHCM, hiện tại đang là sinh viên năm 2 NUS ngành Arts and Social Sciences chia sẻ vì sao chọn NUS nhé.
22/10/2021, Thứ sáu
Trương Đông Hưng, cựu HS Trường Quốc Học Huế, hiện là sinh viên năm 4 trúng tuyển Học Bổng Asean, NUS năm 2018 Ngành Kỹ thuật Y tế Sinh học chia sẻ vì sao chọn NUS? chuẩn bị hồ sơ xin học bổng như thế nào?