Bannerchung_NUS

STUDENTS News

Phan Đình Hùng, SV1 NUS chia sẻ kinh nghiệm trúng tuyển, học hành & sinh hoạt

10/11/2022
14/10/2021, Thứ năm
Huỳnh Phi Long, cựu HS trường Nguyễn Thượng Hiền trúng tuyển NUS ngành Information System năm 2017. Hiện tại đang làm Software Engineer – Công Ty Paypal ở Singapore. Chia sẻ kinh nghiệm ôn thi trúng tuyển NUS, học hành thực tập & làm việc tại Singapore:
14/10/2021, Thứ năm
Đỗ André Khôi Nguyên, cựu học sinh Trường Phổ Thông Năng Khiếu, TPHCM tốt nghiệp NUS ngành Computer Science năm 2020. Hiện tại đang làm Software Engineer – Công ty WSAudiology,
14/10/2021, Thứ năm
Trần Nhân Đức Anh, cựu học sinh trường chuyên Amsterdam Hà Nội. trúng tuyển NUS ngành Computer Engineering năm 2020 chia sẻ về ôn thi trúng tuyển vào trường NUS.