Bannerchung_NUS

BACHELOR OF ARTS (Dentistry)

Thứ hai, 11/10/2021, 16:09 GMT+7

NGÀNH: DENTISTRY – RĂNG,HÀM,MẶT

Học gì ?

  • Khoa học răng miệng, Phẫu thuật răng hàm mặt
  • Nội nha, Nha khoa thực hành, Phục hình răng
  • Nha khoa, Chỉnh nha, Nha khoa nhi đồng.
  • Giáo khoa tổng hợp, phiên lâm sàng....

Làm gì ?

  • Nha sĩ hành nghề tư nhân
  • Cán bộ nha khoa trong dịch vụ nha khoa chính phủ, dịch vụ quân sự
  • Giảng viên, nhà nghiên cứu...

Lương bao nhiêu ?

  • Từ 4,050

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.dentistry.nus.edu.sg/