BACHELOR OF ARTS (Industrial Design)

Thứ hai, 11/10/2021, 16:00 GMT+7

NGÀNH: INDUSTRIAL DESIGN – THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP

Học gì ?

  • Thiết kế căn bản
  • Nền tảng thiết kế……
  • ( Không bao gồm Thiết kế thời trang)

Làm gì ?

  • Nhà thiết kế công nghiệp, nhà thiết kế tương tác, nhà thiết kế bao bì và nhãn hiệu, quản lý thiết kế, quản lý sản phẩm và nhà tư vấn đổi mới.
  • Chuyên gia trong các công ty nghiên cứu và phát triển, khởi nghiệp công nghệ, tư vấn thiết kế, ngành dịch vụ, ngành tiếp thị
  • Chuyên gia trong các cơ quan chính phủ, thiết kế giáo dục, Trưởng phòng thiết kế, Giám đốc sáng tạo (CIO)...

Lương bao nhiêu ?

  • Từ $3,320 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.nus.edu.sg/nusbulletin/school-of-design-and-environment/