BACHELOR OF ARTS (Real Estate)

Thứ tư, 06/10/2021, 22:08 GMT+7

NGÀNH: REAL ESTATE – ĐỊA ỐC

Học gì ?

Tài chính và Đầu tư bất động sản:

 • Lý thuyết Kinh tế & Tài chính
 • Quyết định Tài chính & Đầu tư bất động sản
 • Bất động sản quốc tế

Quản lý và Phát triển bất động sản:

 • Sự năng động của quá trình Phát triển bất động sản
 • Thẩm định giá bất động sản
 • Luật bất động sản

Chính sách đô thị và Quy hoạch đô thị:

 • Lý thuyết quy hoạch và Kỹ thuật quy hoạch
 • Chính sách công và Thị trường bất động sản
 • Các thị trường bất động sản khu vực

Làm gì ?

 • Chuyên viên Tư Vấn Phát triển bất động sản
 • Chuyên viên Phân tích Tài chính bất động sản
 • Nhà Thẩm định giá bất động sản
 • Nhà kinh tế học đô thị
 • Nhà quy hoạch đô thị
 • Quản lý hạ tầng và đô thị...

Lương bao nhiêu ?

 • Từ 3,250 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.sde.nus.edu.sg/rst/undergraduate/bachelor-of-science-real-estate/curriculum/