BACHELOR OF BUSINESS (Business Administration Accountancy)

Thứ hai, 15/11/2021, 16:49 GMT+7

BUSINESS ADMINISTRATION (ACCOUNTANCY) - QUẢN TRỊ KINH DOANH (KẾ TOÁN)

Học gì ?

 • Môi trường pháp lý của doanh nghiệp
 • Kinh tế toàn cầu
 • Tài chính
 • Thuế, Thuế nâng cao
 • Luật doanh nghiệp và chứng khoán
 • Lý thuyết kế toán
 • Kiểm toán nội bộ
 • Quản trị doanh nghiệp và quản lý rủi ro
 • Kiểm toán khu vực công, Quản lý rủi ro nâng cao
 • Kế toán quản trị

Làm gì ?

 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Kế toán thuế; điều hành kho bạc, kiểm toán
 • chuyên viên phân tích ngân hàng
 • Chuyên viên phân tích tài chính doanh nghiệp, chuyên viên phân tích tín dụng,đại lý/môi giới; chuyên viên phân tích cổ phần

Lương bao nhiêu ?

Từ 3,600 SGD/tháng

Xem chi tiết tại đây: https://bba.nus.edu.sg/academic-programmes/bba-accountancy-programme/introduction/