BACHELOR OF ARTS (Nursing)

Thứ tư, 13/10/2021, 12:10 GMT+7

NGÀNH: NURSING – ĐIỀU DƯỠNG

Học gì ?

Năm 1:

• Giao tiếp hiệu quả cho chuyên ngành về Y tế

• Điều dưỡng căn bản

• Giải phẫu học và Sinh lý học

• Sinh lý bệnh và Dược học dành cho điều dưỡng

• Y tế/giải phẩu học điều dưỡng

• Đánh giá sức khỏe tổng quát

• Sức khỏe và An sinh cho người lớn tuổi

• Thực hành lâm sàng

Năm 2:

• Chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

• Sinh lý bệnh và Dược học dành cho điều dưỡng

• Y tế/giải phẩu học điều dưỡng

• Chăm sóc sức khỏe tâm thần

• Thực tập điều dưỡng chuyên nghiệp

• Đạo đức và pháp luật

• Nhiễm trùng và miễn dịch

• Tâm lý học điều dưỡng

• Xã hội học Y tế

• Thực hành lâm sàng

• Môn tự chọn

Năm 3:

• Y tế/giải phẩu học điều dưỡng

• Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

• Nhập môn nghiên cứu

• Thực chứng và thực hành điều dưỡng

• Lãnh đạo và quản lý

• Củng cố thực hành mô phỏng lâm sàng điều dưỡng

• Thực hành lâm sàng

Nghiên cứu

• Chăm sóc sức khỏe chứng thực

• Phương pháp ứng dụng nghiên cứu khoa học

• Dự án nghiên cứu trong điều dưỡng

• Môn tự chọn

• Thực hành lâm sàng

Làm gì ?

  • Làm việc trong bệnh viện, trường học, doanh nghiệp
  • Điều phối viên thử nghiệm lâm sàng
  • Điều phối viên sức khỏe cộng đồng
  • Điều phối viên chăm sóc sức khỏe ban đầu
  • Nghiên cứu viên

Lương bao nhiêu ?

  • Từ 3,363 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://medicine.nus.edu.sg/nursing/