BACHELOR OF ARTS (Data Science and Economics )

Thứ hai, 11/10/2021, 16:13 GMT+7

NGÀNH: DATA SCIENCE AND ECONOMICS - KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ KINH TẾ HỌC

Học gì ?

  • Phương pháp và phân tích dữ liệu lớn
  • Việc kinh doanh của Phân tích kinh doanh
  • Ứng dụng của việc phân tích dữ liệu lớn

Làm gì ?

  • Nhà khoa học dữ liệu, hỗn hợp dữ liệu hacker, nhà phân tích, nhà truyền thông và cố vấn đáng tin cậy trong các công ty điều khiển dữ liệu, viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ…

Lương bao nhiêu ?

  • Từ 3,500 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.stat.nus.edu.sg/prospective-students/undergraduate-programme/data-science-and-economics/