BACHELOR OF ARTS (Business Analytics)

Thứ tư, 06/10/2021, 22:08 GMT+7

NGÀNH: BUSINESS ANALYTICS – PHÂN TÍCH KINH DOANH

Học gì ?

 • Toán học, Số liệu thống kê, Kinh tế học, Kế toán, Tiếp thị
 • Khoa học quyết định, Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp
 • Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin
 • Định giá năng động và Quản lý doanh thu
 • Hậu cần trong sản xuất
 • Kinh tế của Thương mại điện tử
 • Tiếp thị dữ liệu
 • Phân tích và Tối ưu hóa Công cụ tìm kiếm
 • Công cụ phân tích cho tư vấn
 • Phân tích trong Y tế
 • Ứng dụng thị trường…

Làm gì ?

 • Chuyên viên Phân tích kinh doanh trong tiếp thị, bán lẻ, hậu cần và y tế…
 • Chuyên gia Dữ liệu lớn về kỹ thuật, số liệu, khai thác văn bản, khai thác dữ liệu, phân tích mạng xã hội, kinh tế lượng, dự báo...

Lương bao nhiêu ?

 • Từ 3,000 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.comp.nus.edu.sg/programmes/ug/ba/