BACHELOR OF ENGINEERING (Computer Engineering)

Thứ tư, 06/10/2021, 22:08 GMT+7

Sinh viên NUS tốt nghiệp ngành Computer Engineering có tỷ lệ việc làm và mức lương khởi điểm cao.

HỌC GÌ ?
  • Toán học, Khoa học thông tin, Tính toán
  • Kỹ thuật điện và máy tính...
LÀM GÌ ?
  • Kỹ sư máy tính, mạng máy tính, hệ thống truyền thông
  • không dây, Hệ thống thông tin truyền ảnh y khoa, hệ thống điều khiển thông minh…
  • Ngân hàng
  • Công ty công nghệ: Google, Microsoft...
  • Hãng phim
  • Phòng thí nghiệm
  • Không quân, Hải quân Singapore …
LƯƠNG BAO NHIÊU ? Từ 3,942 SGD/tháng
XEM CHI TIẾT NGÀNH NGHỀ https://ceg.nus.edu.sg/admissions/exploreceg/
ĐỐI TƯỢNG & ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN ?

 

HS đang học lớp 12 & SV đã tốt nghiệp THPT.