BACHELOR OF DESIGN (LANDSCAPE ARCHITECTURE)

Thứ hai, 15/11/2021, 17:32 GMT+7

NGÀNH THIẾT KẾ CẢNH QUAN (LANDSCAPE ARCHITECTURE)

Học gì ?

 • Thiết kế
 • Lịch sử & lý thuyết về thiết kế cảnh quan
 • Thiết kế cảnh quan
 • Tư duy tính toán không gian
 • Xây dựng cảnh quan
 • Công nghệ cảnh quan
 • Sinh thái học
 • Hệ sinh thái và thiết kế đô thị
 • Xanh hóa đô thị: Công nghệ và kỹ thuật

Làm gì ?

 • Kiến trúc sư trong các công ty, cơ quan nhà nước
 • Làm việc trong các viện nghiên cứu quy hoạch kiến trúc
 • Quản trị dự án

Lương bao nhiêu ?

Từ 4,000 SGD/tháng

Xem chi tiết tại đây https://www.sde.nus.edu.sg/arch/programmes/bachelor-of-landscape-architecture/