BACHELOR OF ARTS (Information Systems)

Thứ hai, 11/10/2021, 16:06 GMT+7

NGÀNH: INFORMATION SYSTEMS - HỆ THỐNG THÔNG TIN

Học gì ?

 • Giải pháp phát triển CNTT-Truyền thông, Kỹ năng kiểm tra và tích hợp 
 • Giải pháp kiến trúc CNTT-Truyền thông và Kỹ năng thiết kế
 • Thúc đẩy khối hợp nhất công nghệ
 • Quản trị dự án CNTT-Truyền thông và Kỹ năng Quản trị sự thay đổi
 • Liên kết giá trị CNTT-Truyền thông kinh doanh
 • Đạo đức vững mạnh, kỹ năng mềm và kỹ năng phân tích...

Làm gì ?

 • Chuyên viên Phân tích kinh doanh, Phân tích quy trình, Phân tích hệ thống, tư vấn
 • Điều hành tài khoản khách hàng, quản lý nhà cung cấp
 • Doanh nhân thương mại điện tử, tiếp thị trên mạng,
 • Chuyên viên thiết kế web, phân tích web, tư vấn web....

Lương bao nhiêu ?

 • Từ 3,600 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://www.comp.nus.edu.sg/programmes/ug/is/