BACHELOR OF ENGINEERING (ENGINEERING)

Thứ hai, 15/11/2021, 17:11 GMT+7

NGÀNH KỸ THUẬT (ENGINEERING)

Học gì ?

 • Thiết kế kỹ thuật và chế tạo
 • Động lực và tư duy hệ thống
 • Machine Learning
 • Nguyên lý và thực hành kỹ thuật vật liệu
 • Phương pháp lập trình sử dụng Python
 • Toán ứng dụng

Làm gì ?

 • Làm việc trong các lĩnh vực:
 • Vận tải
 • Năng lượng
 • Thực phẩm
 • Cơ sở hạ tầng
 • Sản xuất
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Dược phẩm
 • Tư vấn kỹ thuật
 • Quản lý tài chính
 • Sở hữu trí tuệ và luật bằng sáng chế
 • Doanh nghiệp công nghệ
 • Nghiên cứu
 • Giáo dục
 • Thông tin-truyền thông

Lương bao nhiêu ?

Từ 4,000 SGD/tháng (tùy ngành)

Xem chi tiết tại đây: https://www.eng.nus.edu.sg/undergraduate/degree-programmes/overview/