College of Humanities and Sciences (CHS)

Thứ hai, 01/11/2021, 21:43 GMT+7

NUS College of Humanities and Sciences (CHS) cung cấp phương pháp giảng dạy, học tập và tư duy mới giúp sinh viên chủ động tương tác giữa các bộ môn. Với việc sử dụng các cơ sở vật chất và các khóa học ở cả FASS và FOS, sinh viên có quyền tự do và linh hoạt để khám phá các môn học khác nhau và vạch ra lộ trình của riêng mình.

HỌC GÌ ?

Chương trình liên ngành Khoa học tự nhiên & khoa học xã hội nhân văn

LÀM GÌ ?

  • Nhà khoa học/ giảng viên/ nhà nghiên cứu Toán học, Toán ứng dụng, Thống kê, Vật lý, Khoa học đời sống
  • Chuyên gia trong lĩnh vực Công nghiệp, Ngân hàng, Tài chính, trong các Công ty nghiên cứu, Công ty tư vấn…
  • Chuyên gia lĩnh vực Phát triển cộng đồng, giáo dục, y tế, dịch vụ xã hội
  • Chuyên gia trong các doanh nghiệp, quan hệ lao động công nghiệp, quản trị nhân lực, huấn luyện nhân viên, phát triển và tư vấn theo hệ thống, truyền thông đại chúng....

LƯƠNG BAO NHIÊU ?

Từ 3,500 SGD/tháng (tùy ngành)

Xem chi tiết tại đây