BACHELOR OF ARTS (Environmental Studies)

Thứ hai, 11/10/2021, 16:01 GMT+7

NGÀNH: ENVIRONMENTAL STUDIES - NGHIÊN CỨU MÔI TRƯỜNG

Học gì ?

  • Học hỏi cách tiếp cận trên diện rộng và liên ngành để đáp ứng hiệu quả nhu cầu của khoa học và xã hội nhằm tìm hiểu những vấn đề phức tạp và mới mẻ của môi trường như là biến đổi khí hậu, sử dụng đất, sử dụng nước, năng lượng thay thế và việc xây dựng những thành phố có mật độ dân số cao với đầy đủ điều kiện sinh sống…

Làm gì ?

  • Chuyên gia trong Sinh thái học, Địa chất học, Sinh học Bảo tồn, Sinh học động vật hoang dã
  • Chuyên gia trong Quản lý công viên, Quản lý môi trường, các cơ quan chính phủ, các công ty thương mại…

Lương bao nhiêu ?

  • Từ 3,300 SGD

Xem chi tiết ngành nghề tại đây: https://envstudies.nus.edu.sg/