BACHELOR OF COMPUTING (Computer Science Courses)

Thứ tư, 06/10/2021, 22:07 GMT+7

Computer Science Courses

Học gÌ ?

•Phương pháp lập trình

•Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

•Tổ chức máy tính

•Kỹ thuật phần mềm

•Giới thiệu về Mạng máy tính

•Giới thiệu về hệ điều hành

•Thiết kế và phân tích thuật toán ...

LÀM GÌ ?

•Nhà phát triển phần mềm, quản trị viên cơ sở dữ liệu, quản lý dự án CNTT

•Kỹ sư phần cứng máy tính, nhà phân tích hệ thống máy tính

•Kiến trúc sư mạng máy tính, nhà phát triển web, nhà phân tích bảo mật thông tin

•Các nhà khoa học máy tính và nghiên cứu thông tin, quản lý hệ thống,…..

LƯƠNG  BAO NHIÊU ?

Từ 5,000 SGD/tháng (tùy ngành)

Xem chi tiết TẠI ĐÂY